1.مشخصات فردی                                                                                                                                                                               

نام: مصیب                         نام خانوادگی: عباسی                             نام پدر: حسین      سال تولد: 1344            

 

2. وضعیت استخدامی:

الف: استخدام در دانشگاه گلستان(هیأت علمی)                        عضو هیأت علمی رسمی تمام وقت 

 

3.مرتبه علمی:             استادیار:

 

4. تحصیلات:

دوره

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال تحصیلی

از سال

تا سال

لیسانس

تاریخ

دانشگاه شیراز        

1363 

1368                  

فوق لیسانس

تاریخ

دانشگاه تربیت مدرس تهران     

1368            

1371                    

دکتری دخصصی(phD)

تاریخ اسلام             

دانشگاه تهران 

1377             

1383                    

5. دوره ها و کارگاه های آموزشی

ردیف

نام دوره وکارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

کشور  برگزار کننده

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

1

آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی

3

1387

ایران

دانشگاه آزاد واحد دامغان

2

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

2

1387

ایران

دانشگاه آزاد واحد دامغان

3

دوره آموزش توجیهی - حفاظتی

1

1387

ایران

حراست کل استان سمنان

4

رهبری سازمانی در دانشگاه ها

2

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

5

برنامه ریزی و روش های تدریس

3

1381

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

6

برنامه ریزی و روش های تدریس

3

1376

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

7

آشنایی با INTERNET

1

1385

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

8

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

1

1385

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

9

آشنایی با اصول مدیریت و برنامه ریزی تشکلهای اسلامی سیاسی

3

1385

ایران

تهران

10

اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)

3

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

11

مدیریت در آموزش عالی ویژه معاونان پژوهشی(1)

3

1381

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

12

روش ارزشیابی آموزشی

2

1381

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

13

روش تحقیق ویژه گروه معارف اسلامی

2

1379

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

14

دوره مدیریت آموزش عالی

15

1388

انگلستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد

15

سنجش و ارزیابی

2

1390

ایران

منطقه ای واحد گرمسار

16

سمینار کشوری قرآن پوهشی و طب

2

1390

ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

17

طرح ضیافت اندیشه استادان

2

1390

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

6- سابقه تدریس

دانشگاه / موسسه

مقطع

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

×

×

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سال 78- 1374 و از 21/11/91 تا 92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

×

 

×

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد سال 85 - 96

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

×

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان سال 88 1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

×

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود سال 1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

×

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار سال 1391

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

×

×

 

از 91 تا کنون

دانشگاه پیام نور استان گلستان

 

×

 

از 93 تا 94

دانشگاه فرهنگیان

×

 

 

از 94 تا کنون

 

 7 فعالیت های پژوهشی:

الف) مقالات                                        

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره / شماره

سال انتشار

1

چرایی و چگونگی شکل گیری تشیع و فعالیت های آن از 61 11 هجری

ارائه به همایش کنگره امام علی (ع) و تجلی ولایت در سال 1379

 

1379

2

مقدمه ای بر فعالیت های اقتصادی مسلمین در مصر در قرن 4و 5 هجری

پژوهشنامه تاریخ واحد بجنورد

سال 3 شماره 11 تابستان 1387

1387

3

The socio – political life of Hijaz in the Age of Ignotance

حیات سیاسی اجتماعی حجاز در دوره جاهلیت

ارائه شده در کنگره بین المللی تاریخ در کشور یونان که مورد پذیرش قرار گرفت

یونان

2010

4

برسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی واحد علی آباد کتول ، مستخرج از طرح پژوهشی

نامه آموزش عالی

شماره 6 تابستان  1388

1388

5

انسان و آزادی در نهج البلاغه

 

1390

1390

6

بررسی استقراض خارجی ایران در عهد ناصرالدین شاه

پژوهش نامه تخصصی تاریخ واحد بجنورد

دوره و شمارهدوره 6، شماره 21، زمستان 1390

1390

7

بررسی علل تشکیل ، عملکرد و قلمرو فعالیت سازمان وکالت در عصر امام صادق (ع) و امام کاظم (ع)

پژوهش نامه تخصصی تاریخ واحد بجنورد

 

 

8

ژئوپلیتیک جدید عراق پس از سرنگونی صدام و تأثیر آن بر امنیت ایران

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

سال اول شماره 4

پاییز سال 1390

9

چرایی و چگونگی شکل گیری تشیع و فعالیت های آن از 61 11 هجری

ارائه به همایش کنگره امام علی (ع) و تجلی ولایت در سال 1379

 

1379

10

بررسی فعالیت های اقتصادی مسلمین در حوضه شرقی مدیترانه

پژوهشنامه تاریخ واحد بجنورد

دوره و شمارهدوره 1، شماره 1، زمستان 1384

1384

11

مقدمه ای بر فعالیت های اقتصادی مسلمین در مصر در قرن 4و 5 هجری

پژوهشنامه تاریخ واحد بجنورد

سال 3 شماره 11 تابستان 1387

1387

12

The socio – political life of Hijaz in the Age of Ignotance

حیات سیاسی اجتماعی حجاز در دوره جاهلیت

ارائه شده در کنگره بین المللی تاریخ در کشور یونان که مورد پذیرش قرار گرفت

یونان

2010

13

بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی واحد علی آباد کتول ، مستخرج از طرح پژوهشی

نامه آموزش عالی

شماره 6 تابستان  1388

 

1388

14

بررسی تجارت مسلمین در مدیترانه از قرن دوم تا ششم هجری

پژوهش نامه تاریخ واحد بجنورد

شماره اول زمستان 84

1384

15

انسان و آزادی در نهج البلاغه

 

1390

 

16

بررسی وضعیت استقراض خارجی ایران در دوره مظفرالدین شاه

پژوهش نامه تاریخ واحد بجنورد

دوره و شمارهدوره 9، شماره 34، بهار 1393

1393

17

بررسی علل تشکیل ، عملکرد و قلمرو فعالیت سازمان وکالت در عصر امام صادق (ع) و امام کاظم (ع)

پژوهش نامه تاریخ واحد بجنورد

دوره و شمارهدوره 7، شماره 26، بهار 1391

1391

18

ژئوپلیتیک جدید عراق پس از سرنگونی صدام و تأثیر آن بر امنیت ایران

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

سال اول شماره 4

پاییز سال 1390

19

تاثیر کسب رزق حلال در ارتقاء سبک زندگی از منظر قرآن و پیامبر (ص)

کنفرانس بین المللی مدیرت فرهنگ و توسعه اقتصادی

17صفحه

اردیبهشت 94 مشهد

20

امکان سنجی قابلیت های اکو توریستی

شهرستان علی اباد کتول

مجموعه مقالات همایش بین المللی گردشکری نوین و توسعه اقتصادی

دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار

اردیبهشت 94

 هتل بین المللی همای تهران

21

قابلیت ها و محدودیت های موثر بررشد اکو توریسم شهرستان تالش با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

مجموعه مقالات همایش بین المللی گردشکری نوین و توسعه اقتصادی

دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار

اردیبهشت 94

 هتل بین المللی همای تهران

22

مدیریت جهادی راهبردی ملی و توسعه گردشگری

مجموعه مقالات همایش بین المللی گردشکری نوین و توسعه اقتصادی

دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار

اردیبهشت 94

 هتل بین المللی همای تهران

23

بررسی نقش کار آفرینی اجتماعی در توسعه عدالت اجتماعی 

نشریه کارآفرینی در کشاورزی

دانشکاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ص 76-59

دوره  سوم   1395    

24

بررسی قشربندی اجتماعی شهروندان مطالعه موردی . ساکنان   شهرستانهای استان گلستان

ارائه در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین  در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعه اجتماعی

 

1395

25

کمال گرایی از منظر قرآن و آموزه های اسلام و ارتباط آن

اولین همایش ملی علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزشی در ایران

 

1394

26

کار افرینی و خلق فرصت در قرآن و سنت

 

 

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم  تربیتی روانشناسی مشاوره و آموزشی در ایران

 

1394

27

سبک زندگی اسلامی با رویکرد اقتصادی

 

پنجمین کنفرانس ملی  وسومین کنفرانس حسابداری  و مدیریت

6 صفحه

1394

28

خانواده و کار کردهای آن در اسلام  

 

انجمن علمی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

 

1394

 

29

 

ارزش کارآفرینی  در بینش اسلامی

 

اولین کنفرانس بین المللی مهندس صنایع  مدیریت و حسابداری

  12 صفحه

1394

30

رشد و توسعه اقتصادی از منظر ارزش های اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی مدیریت و توسعه اقتصادی

29صفحه

1394

31

اقتصاد در قرآن

 

دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی مدیریت و توسعه اقتصادی

ص  15

1394

32

بررسی و تبیین سبک زندگی ایرانی و تاثیرآن کارافرینی

دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی   مدیریت و توسعه اقتصادی

ص 20

1394

 

 

 

 

33

ارزیابی اثرات گردشگری و ارائه راهبرد برمبنای رویکرد گردشگری پایدار

فصلنامه آمایش و توسعه

سال اول شماره

 اول

ص97-114

1393

34

کارآفرینی و خلق کار و فرصت در

 قرآن و سنت

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی مشاوره آموزش در ایران  1394

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

 

35

بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کار آمدی

اولین همایش ملی کار افرینی پایدار

دانشگاه ازاد اسلامی علی اباد کتول

 

1394

36

اندیشه سیاسی اسلام در خطبه غدیر

دومین همایش ملی غدیر (وحدت عقلانیت بصیرت)

دانشگاه گلستان

دی ماه 95

37

مولفه های دینی و تاثیرآن بر اقتصاد مقاومتی

همایش ملی دانشگاه فرهنگ اقتصاد

دانشگاه گلستان

اسفند 95

 

 

 

 

 8_ طرح های پزوهشی

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

مرجع تصویب

اعتبار طرح (میلیون ریال)

سال پایان پژوهشی

1

بررسی مقایسه ای نگرش و گرایش دانشجویان به اقامه نماز و ارئه راهکار هایی برای اشاعه نماز در دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

سال 80

2

بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی واحد عای آباد کتول

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

3

بررسی چرایی و چگونگی تغییر در نگرش و گرایش مذهبی مردم ایران در عصر صفوی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

ناتمام

4

بررسی و روش های جدید تأمین مالی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان

دانشگاه ۀآزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

 

 

5

بررسی پیامد های تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد بر فارغ التحصیلان و دانشجویان زن واحد

 

 

 

6

خانواده و تاثیر آن بر کارآفرینی

دانشگاه گلستان

000/000/30ريال

سال 96

سوابق اجرایی در آموزش عالی(دولتی غیر دولتی)

الف ریاست دانشگاه

 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از 10/12/87  تا 18/08/91
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از 4/12/85 تا سال 9/12/87
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از 19/7/83 تا 4/12/85    

-معاونت دانشگاه

- معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از سال از سال 2/9/82 تا 19/7 /83

-معاون پژوهشی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از سال 9/3/78 تا 2/9/82

-معاون آموزشی ، دانشجویی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از سال 28/12/73 تا 8/3/78

¢-حوزه مسئولیت :   آموزشی          پژوهشی             دانشجویی            اداری و مالی       ¢     عمرانی

- مسولیت های اجرائی در سازمان های دولتی و غیر دولتی(نام ببرید)

 1. مشاوره پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران سالهای 72 و 73
 2. عضویت در کمیته های مختلف کاری و مشورتی دانشگاه  مانند شورای آموزشی ، شورای فرهنگی ، شورای پژوهشی ، کمیته انضباطی
 3. نماینده تام الاختیار رئیس واحد در علی آباد کتول از 73 تا 79 و برگزاری 14 آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف
 4. نماینده ریاست محترم دانشگاه در تشکل های اسلامی سیاسی اساتید استان گلستان از 84 تا 90
 5. عضو شورای پژوهشی منطقه 3 و 10 از سال 1378 تا 1382
 6. عضو کمیته راهبردی ICT  منطقه 10 از مورخ 21/3/91  تا 18/08/91
 7. رئیس کمیته اداری و مالی منطقه ده از مورخ 13/8/88 تا 18/08/91
 8. رئیس هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان سمنان از مورخ 10/12/87 تا 18/08/91
 9. عضو هیئت علمی واحد علی آباد از سال 78
 10. عضو هیئت تحریریه فصلنامه فرهنگ گلستان مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان
 11. عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 12. عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار از مورخ 24/1/88 تا 18/08/91
 13. عضو کمیته منتخب واحد گرمسار از مورخ 18/3/89 تا 18/4/90
 14. عضو کار گروه تخصصی پژوهشی فناوری و نو آوری استانداری استان سمنان از مورخ 16/3/89  تا 18/08/91
 15. عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه ده از مورخ 29/9/89 تا 18/08/91
 16. عضو ستاد برگزاری همایش بزرگداشت سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان
 17. ریاست کمیته منتخب واحد گرمسار.

18)دبیر هم اندیشی استانی دانشگاههای استان گلستان

19(دبیر هم اندیشی دانشگاه گلستان

20(مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه گلستان

21)عضو شورای فرهنگی دانشگاه گلستان

22)عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه گلستان

23)عضو کمیته بررسی تعیین صلاحیت عمومی هیات جذب علمی دانشگاه گلستان

24)مشاور ریاست دانشگاه گلستان

 

 همکاری در پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

واحد دانشگاهی

نوع همکاری در پایان نامه

1

جغرافیای تاریخی شهرستان میامه

محمد رضا حاجی

واحد شاهرود

مشاور

2

اوضاع اقتصادی ایران در دوران شاه عباس اول صفوی

حمیده عباسی

واحد شاهرود

مشاور

3

بررسی هنر خشنوسی از صفویه تا قاجار

حلیمه عباسی

واحد شاهرود

مشاور

4

جایکاه بازار در تحولات عصر قاجار

موسی میر احمدی

واحد شاهرود

داور

5

تاثیر شیخ بهایی در اصطلاحات فرهنگی ایران در عصر صفوی

سمیه اربابیان

واحد شاهرود

راهنما

6

جامعه زنان ایران در دوره پهلوی اول (1320- 1299 ه - خ)

محبوبه عجم خیجی

واحد شاهرود

مشاور

7

نصرت الدوله فیروزی

مهران حسن لی

واحد شاهرود

مشاور

8

شرح احوال و اقدامات بصیر الملک سیبانی

فاطمه تاجگلی  خلیل  آبادی

واحد شاهرود

راهنما

9

سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و پیامدش برای کشور

معصومه امینیان

واحد شاهرود

مشاور

10

بررسی روند اصلاحات در عصر ناصری با تکیه بر نقش سپهسالار

زهرا شهابی

واحد شاهرود

مشاور

11

بررسی سفرهای انگلیسی از 1210 تا 1264 با توجه به مسائل اقتصادی

آرزو آذری

واحد شاهرود

راهنما

12

بررسی شخصیت و فعالیت های سیاسی یپرم خان ارمنی

نسترن نیک چهره

واحد شاهرود

راهنما

13

کارنامه فرهنگی فریدون آدمیت

مینا نقویان

واحد شاهرود

داور

14

بررسی نسخه خطی تاریخ شاه طهماسب صفوی (عالم آرای شاه طهماسب صفوی) از اسماعیل حسینی تبریزی

مریم حیدری

واحد شاهرود

داور

15

اندرزنامه در قرون اولیه اسلامی در ایران

پریسا موسائیان

واحد شاهرود

داور

16

جایگاه چرچیل در مناسبات سیاسی ایران و اانگلیسی 1940 - 1953

سید عمادالدین شیرنگی

واحد شاهرود

مشاور

17

جنگ نرم یهود با اسلام از بعثت تا عصر اموی

محمد حسین نقی پور

واحد شاهرود

راهنما

18

بررسی شخصیتی و کارنامه سیاسی مرتضی قلی بیات در دوره پهلوی

حسین قاسمی

واحد شاهرود

مشاور

19

علل اجتماعی توفیق پیامبر (ص) در انجام رسالت خویش در محدوده شبه جزیره عربستان

مرضیه صرفی

واحد شاهرود

راهنما

20

استراباد در تاریخ معاصر

نبی ا... کیخسروی

واحد شاهرود

راهنما

21

وضعیت سیاسی اجتماعی کوفه

زهرا کمیاب

واحد شاهرود

راهنما

22

متفکران ایران و قرن چهارم هجری

رمضانعلی خداوردی

واحد شاهرود

راهنما

23

کارنامه سیاسی امام علی (ع)

فرامرز میرزائی

واحد شاهرود

راهنما

24

علل تشکیل سازمان وکالت در عصر ائمه

اکرم محمد پور

واحد شاهرود

راهنما

25

بررسی مقایسه ای سیاسی های مذهبی شاه اسماعیل و شاه طهماسب

صفرعلی پایین محلی

واحد شاهرود

راهنما

26

بررسی اندیشه و شخصیت ابوذر

خانم قنادیان

واحد شاهرود

راهنما

27

بررسی قوانین اجتماعی در قرآن و نهج البلاغه  و تاثیرآن بر شکل گیری تمدن اسلامی

خانم ناهیدملکشی

دانشگاه گلستان

راهنما

28

بررسی زمینه ها و علل رواج فساد اداری و تاثیرآن بر سقوط رژیم پهلوی 1357 - 1340

جعفر عموزاد

دانشگاه گلستان

راهنما

29

چرایی و چگونگی توسعه فرهنگی در سالهای 1340 -1357

مریم سادات عقیلی

دانشگاه گلستان

راهنما

30

بررسی  اندیشه اصلاحی مهندس بازرگان

شیرعلی پهلوان دلیر

دانشگاه گلستان

راهنما

31

بررسی تاثیر انقلاب اسلامی در کشورهای مسلمان حاشیه در یای خزر

یدلله سپهری

رساله دکترا

دانشگاه معارف اسلامی

مشاور