1.مشخصات فردی:

نام: قربان                        نام خانوادگی: جلال                     نام پدر:محمد                  سال تولد:1345

 

2. وضعیت استخدامی:

الف: استخدام در دانشگاه گلستان(هیأت علمی)                                                                                                                                                  

عضو هیأت علمی :رسمی آزمایشی

 

3.مرتبه علمی:  استادیار:                                                 

 

 

4. تحصیلات:

 

دوره

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال تحصیلی

از سال

تا سال

لیسانس

علوم تربیتی           

پیام نور مشهد            

1369                 

1374                    

-

5. تحصیلات حوزوی: 

 

دوره

رشته تحصیلی

حوزه محل تحصیل

سال تحصیلی

از سال

تا سال

سطح یک

حوزوی

دانشگاه رضوی مشهد

1363

1369

سطح دو

حوزوی

دانشگاه رضوی مشهد

1363

1369

سطح سه

حوزوی

دانشگاه رضوی مشهد

1369

1374

درس خارج فقه و اصول

حوزوی

دانشگاه رضوی مشهد

1371

1380

 

 

 

 

 

 

 

6. دوره ها و کارگاه های آموزشی

ردیف

نام دوره وکارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

کشور  برگزار کننده

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

1

جریان شناسی فکری سیاسی در جهان معاصر

2

1383

ایران

دانشگاه آزاد مشهد

2

روش تدریس

3

1381

ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

3

بحران هویت در نوجوانان و جوانان

1

1380

ایران

دانشگاه آزاد مشهد

4

نقد وهابیت

1

1389

ایران

دانشگاه گلستان

5

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

10

1390

ایران

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

6

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

10

1391

ایران

دانشگاه گلستان

7

آموزش توجیهی حفاظتی

1

1391

ایران

دانشگاه گلستان

8

اولین گرده همایی فرهنگی - ورزشی

3

1390

ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

9

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1390

ایران

دانشگاه اردبیل

10

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

2

1390

ایران

دانشگاه زاهدان

11

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1391

ایران

دانشگاه گنبد

12

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

2

1391

ایران

دانشگاه آزاد گرگان

13

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

2

1391

ایران

دانشگاه آزاد علی آباد

14

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1392

ایران

دانشگاه گلستان

15

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1393

ایران

دانشگاه گلستان

16

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1394

ایران

دانشگاه گلستان

17

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1395

ایران

دانشگاه گلستان

18

ضیافت اندیشه اساتید(به عنوان مدرس)

4

1396

ایران

دانشگاه گلستان

7- سابقه تدریس

دانشگاه / موسسه

مقطع

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشگاه آزاد مشهد

  1.  

 

 

دانشگاه آزاد مشهد از سال 1378 الی 1384

دانشگاه فردوسی مشهد

  1.  

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1381 الی 1387

آمزشکده ثامن الحجج مشهد

  1.  

 

 

آموزشکده ثامن الحجج از سال 1378 الی 1387

دانشگاه گلستان

  1.  

 

 

از سال 1388 الی هم اکنون

 

 

 

8- فعالیت های پژوهشی:

الف) مقالات

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره / شماره

سال انتشار

1

مردم سالاری دینی در قرآن وسنت

سومین همایش مردم سالاری دینی (علمی و پژوهشی)

 

1391

2

بررسی تحلیل صلح امام حسن مجتبی (ع)

همایش ملی

 

1391

3

بررسی لغوی و محتوایی غدیر

همایش ملی

 

1391

4

گزارش نهایی طرح تحقیاتی

سنجش نگرش نسبت به تقوا

 

1394

5

مردم سالاری دینی در قرآن و سنت

مجموعه مقالات سومین همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی  جلد چهارم مقالات علمی ترویجی / 2

 

1394

 

 

 

9.سوابق اجرایی در آموزش عالی(دولتی غیر دولتی)

مدیر گروه معارف دانشکده ثامن الحجج مشهد از سال 1378 الی 1387

عضو شورای فرهنگی  آموزشکده ثامن الحجج طی سال های 1380 الی 1387

مدیر گروه معارف دانشگاه گلستان از سال 1389 الی 1392

مسئول نهاد رهبری دانشگاه گلستان از سال 1388 الی هم اکنون

آدرس:: گرگان، خ شهید بهشتی، دانشگاه گلستان، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

تلفن ثابت:01732238674

ایمیل: ، gh.jalal@gu.ac.ir