گواهی حضور دومین نشست علمی دستاوردهای انقلاب اسلامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دریافت گواهی

تاریخ مراجعه به دفتر نهاد

1

محمدحسن احمدی

دریافت گواهی

 

2

محمدحسن آخوندی

دریافت گواهی

 

3

زهرا اسدی آلوستانی

دریافت گواهی

 

4

مهدی الوند

دریافت گواهی

 

5

مهدی امیدیان

دریافت گواهی

 

6

امیر بابایی

دریافت گواهی

 

7

مسعود بزی جوان

دریافت گواهی

 

8

قاسم بهلکه

دریافت گواهی

 

9

مهناز بهلکه

دریافت گواهی

 

10

مهسا بهنود

دریافت گواهی

 

11

وحید پروین درآباد

دریافت گواهی

 

12

علی اکبر تجری سیامرزکوه

دریافت گواهی

 

13

میثم تجری

دریافت گواهی

 

14

رضا ثنایی

دریافت گواهی

 

15

علی جافر

دریافت گواهی

 

16

سعید جرجانی

دریافت گواهی

 

17

نسیبه حاجیلری

دریافت گواهی

 

18

داوود حاجیلری

دریافت گواهی

 

19

سیداحمد حسینی

دریافت گواهی

 

20

رحیم خباز

دریافت گواهی

 

21

حسن خندان

دریافت گواهی

 

22

محمدتقی خورند

دریافت گواهی

 

23

 

غلامرضا خوشفر

دریافت گواهی

 

24

حسن دانه کار

دریافت گواهی

 

25

سید جعفر درازگیسو

دریافت گواهی

 

26

علی درخشان

دریافت گواهی

 

27

عماددهقان راد

دریافت گواهی

 

28

ناصر دیه جی

دریافت گواهی

 

29

مریم ذوقی

دریافت گواهی

 

30

محمد رحیم زاده

دریافت گواهی

 

31

معصومه رحیمی

دریافت گواهی

 

32

سیدمهدی رخت اعلاء

دریافت گواهی

 

33

عبدالمطلب رستگار

دریافت گواهی

 

34

نفیسه رستمانی

دریافت گواهی

 

35

مرتضی زنگانه

دریافت گواهی

 

36

زهرا سپهری

دریافت گواهی

 

37

سیدجواد سجادی

دریافت گواهی

 

38

زینب سلامت

دریافت گواهی

 

39

نرگس سلیمانی

دریافت گواهی

 

40

مرتضی سنگدوینی

دریافت گواهی

 

41

محمدصالح شفیعیان

دریافت گواهی

 

42

محمد شهرآیینی

دریافت گواهی

 

43

مریم شهرکی

دریافت گواهی

 

44

محمدزمان صادقی

دریافت گواهی

 

45 

عفیفه صالحی

دریافت گواهی

 

46

عاطفه صالحی

دریافت گواهی

 

47

رضا صانعی

دریافت گواهی

 

48

بهمن صحنه

دریافت گواهی

 

49

علیرضا صفا

 دریافت گواهی

 

50

فرشته طبرسا

دریافت گواهی  
51

علیرضا طبرسا

دریافت گواهی

 

52

بهمن طیبی

دریافت گواهی

 

53

مصیب عباسی

دریافت گواهی

 

54

عباس عرب عامری

دریافت گواهی

 

55

علی عرب مفرد

دریافت گواهی

 

56

سما عزیزی

دریافت گواهی

 

57

محمدمهدی علی آبادی

دریافت گواهی

 

58

هادی عمرانی

دریافت گواهی

 

59

محمدمهدی غفاری

دریافت گواهی

 

60

میثم غلامی

دریافت گواهی

 

61

کیازند فصیحی

دریافت گواهی

 

62

آنوشا قدس علوی

دریافت گواهی

 

63

اعظم قوی اندام

دریافت گواهی

 

64

سلیمه کارگر

دریافت گواهی

 

65

صفیه کاظمی سرخنکلاته

دریافت گواهی

 

66

مریم کدایی

دریافت گواهی

 

67

هاجر کریمی

دریافت گواهی

 

68

فرشته کریمی

دریافت گواهی

 

69

محمدرضا کلویی

دریافت گواهی

 

70

فاطمه گرزین

دریافت گواهی

 

71

مریم گرزین

دریافت گواهی

 

72

علیرضا گودرزی

دریافت گواهی

 

73

مریم مارزلو

دریافت گواهی

 

74

علی اکبر محمدی مهر

دریافت گواهی

 

75

هیوا محمودی

دریافت گواهی

 

76

علی مختاری

دریافت گواهی

 

77

علی مصدق

دریافت گواهی

 

78

ساره مقصودلو

دریافت گواهی

 

79

ملیحه مقصودلو

دریافت گواهی

 

80

محمدمقصودلو

دریافت گواهی

 

81

رمضان مقصودلو

دریافت گواهی

 

82

حسین منصوری رضی

دریافت گواهی

 

83

مرتضی مهاجر

دریافت گواهی

 

84

سعید مهاجر

دریافت گواهی

 

85

امید مهدوبان

دریافت گواهی

 

86

سپیده مهرانی

دریافت گواهی

 

87

رضا میراب

دریافت گواهی

 

88

سیدجابر میربهبهانی

دریافت گواهی

 

89

نجیبه میرکتولی

دریافت گواهی

 

90

خدیجه سادات میرکریمی

دریافت گواهی

 

91

کریم میرکریمی

دریافت گواهی

 

92

زهره نجفی

دریافت گواهی

 

93

نجمه اخلی

دریافت گواهی

 

94

علی نظری کتولی

دریافت گواهی

 

95

زهرا نظری

دریافت گواهی

 

96

اکرم نوروزی

دریافت گواهی

 

97

عیسی نیازی

دریافت گواهی

 

98

وحید وزیری

دریافت گواهی

 

 

کلمات کلیدی
تهیه کننده:

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *