گواهی حضور اولین نشست علمی دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه گلستان

ردیف

نام ونام خانوادگی

دریافت گواهی

تاریخ مراجعه به دفتر

1

نجمه اخلی

دریافت گواهی

 

2

زهرا اسدی

دریافت گواهی

 

3

مرضیه اسعدی

دریافت گواهی

 

4

علیرضا اسکندری نژاد

دریافت گواهی

 

5

فاطمه افتخارالدین

دریافت گواهی

 

6

مهدی امیدیان

دریافت گواهی

 

7

آرش امینی

دریافت گواهی

 

8

عبدالمجید ایزدپناه

دریافت گواهی

 

9

بهمن باینگانی

دریافت گواهی

 

10

مسعود بزی جوان

دریافت گواهی

 

11

قاسم بهلکه

دریافت گواهی

 

12

مهناز بهلکه

دریافت گواهی

 

13

مهسا یهنود

دریافت گواهی

 

14

صادق پاکدامنی

دریافت گواهی

 

15

مهدی پژوهانفر

دریافت گواهی

 

16

الهه تاجیک

دریافت گواهی

 

17

حامد تازیکه

دریافت گواهی

 

18

سعید جرجانی

دریافت گواهی

 

19

سمیه حاجی نجفی

دریافت گواهی

 

20

داوود حاجیلری

دریافت گواهی

 

21

سیدحسن خالقی

دریافت گواهی

 

22

علیرضا خواجه شاهکویی

دریافت گواهی

 

23

غلامرضا خوشفر

دریافت گواهی

 

24

سیدرسول داوودی

دریافت گواهی

 

25

سیدجعفر درازگیسو

دریافت گواهی

 

26

مریم ذوقی

دریافت گواهی

 

27

محمد رحیم زاده

دریافت گواهی

 

28

الهام رضوانی

دریافت گواهی

 

29

مهدی زنگانه

دریافت گواهی

 

30

مجید زیارت بان

دریافت گواهی

 

31

زهرا سپهری

دریافت گواهی

 

32

نرگس سلیمانی

دریافت گواهی

 

33

محمدصالح شفیعیان

دریافت گواهی

 

34

محمداحسان شهرآشوب

دریافت گواهی

 

35

علی صباغی

دریافت گواهی

 

36

مجید صفوی

دریافت گواهی

 

37

علیرضا طبرسا

دریافت گواهی

 

38

فرشته طبرسا

دریافت گواهی

 

39

بهمن طیبی

دریافت گواهی

 

40

امیرعلی عرب احمدی

دریافت گواهی

 

41

علی عرب مفرد

دریافت گواهی

 

42

محمدمهدی علی آیادی

دریافت گواهی

 

43

سمیه عمادالدین

دریافت گواهی

 

44

احسان غفوری

دریافت گواهی

 

45

اعظم قوی اندام 

دریافت گواهی

 

46

مریم کدایی

دریافت گواهی

 

47

سهیلا کرباسی

دریافت گواهی

 

48

هاجر کریمی

دریافت گواهی

 

49

حسین کریمیان

دریافت گواهی

 

50

محمدرضا کلویی

دریافت گواهی

 

51

مریم مارزلو

دریافت گواهی

 

52

مجتبی محمودی 

دریافت گواهی

 

53

هیوا محمودی

دریافت گواهی

 

54

امین مقصودلو

دریافت گواهی

 

55

محمد مقصودلو

دریافت گواهی

 

56

مرتضی مهاجر

دریافت گواهی

 

57

سپیده مهرانی

دریافت گواهی

 

58

فرزانه نجفی

دریافت گواهی

 

59

علی نظرکتولی

دریافت گواهی

 

60

زهرا نظری

دریافت گواهی

 

61

طاهره نظری

دریافت گواهی

 

62

اکرم نوروزی

دریافت گواهی

 

63

طاهره نوروزی

دریافت گواهی

 

 

کلمات کلیدی
تهیه کننده:

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *